Lokata bankowa czy fundusz inwestycyjny?

Kiedy mamy pewne oszczędności, to chcemy, aby zarabiały one dla nas, a nie leżały bezczynnie w przysłowiowej skarpecie. Jednym ze sposobów jest inwestowanie pieniędzy lub granie nimi na giełdzie. Jednak wielu z nas boi się ryzykować swoimi oszczędnościami i szuka mniej zyskownych, ale pewniejszych sposobów na zarobienie pieniędzy.

Jednymi z bezpieczniejszych narzędzi są lokaty bankowe oraz fundusze inwestycyjne

Oba narzędzia oferują klientom możliwość pomnożenia swojego kapitału. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że oba te produkty działają na zupełnie odmiennych zasadach. Największa różnica między lokatą a funduszem polega na ryzyku poniesienia strat. Lokata to bowiem swoista umowa z bankiem, gdzie klient tegoż pożycza do banku pieniądze, a sam bank zobowiązuje się do wypłaceniu mu za to odsetek po upływie terminu pożyczki. W zależności od samego klienta mogą być one księgowane w różnych odstępach czasowych. O wysokości naliczanych odsetek decyduje oprocentowanie. Z kolei fundusz inwestycyjny, to wspólne lokowanie swoich pieniędzy przez uczestników funduszu. Podstawowy podział tego produktu rozróżnia fundusze otwarte i zamknięte. Sam fundusz od lokaty różnią koszty. W przypadku lokaty bankowej nie ponosimy żadnych kosztów związanych bezpośrednio z oszczędzaniem. Te mogą się pojawić jedynie, wtedy kiedy zdecydujemy się wypłacić wcześniej zgromadzone pieniądze. Jednak nie będą to koszty sensu stricto, ale utrata ewentualnych zysków. Podjęcie takiego kroku oznacza najczęściej utratę części lub całości zgromadzonych odsetek. W przypadku funduszy inwestycyjnych mogą natomiast pojawić się wstępne opłaty manipulacyjne.

Polecane  Lokata czy konto, czyli jak zacząć oszczędzanie?

Inne jest też ryzyko.

W przypadku lokaty bankowej jest ono praktycznie zerowe. Kiedy jednak kupujemy udziały w funduszu inwestycyjnym, to musimy mieć świadomość, że różne zawirowania i kryzysy mogą narazić nas na mniejsze zyski, a nawet straty. Z kolei fundusze oferują swoim klientom większy zysk. Musimy jednak pamiętać, że jest on ewentualny. To znaczy o ile w przypadku lokaty, przy dotrzymaniu jej warunków, zysk zostanie nam wypłacony na pewno, to inwestując w fundusze, możemy go otrzymać lub też stracić.