Lokaty bankowe i ich rodzaje

Lokaty bankowe to bardzo popularne narzędzie oszczędzania oraz inwestowania pieniędzy. Nie wszyscy jednak wiemy, jak dzielą się lokaty bankowe i czym się charakteryzują. W tym wpisie postaramy się pokrótce omówić i charakterystykę.

Lokaty bankowe dzielą się przede wszystkim z racji sposobu oprocentowania

I tak lokaty o stałym oprocentowaniu, to rodzaj lokat, których oprocentowanie nie ulega zmianom przez cały okres, na który zostały zawarte. Z kolei lokaty o zmiennym oprocentowaniu, to rodzaj lokat, których oprocentowanie jest zmienne przez cały czas trwania lokaty, uzależnione od wysokości stopy procentowej. Mamy także lokaty krótkoterminowe, które trwają od jednego dnia do dwunastu miesięcy oraz długoterminowe zawierane na okres powyżej dwunastu miesięcy, ale z reguły na krócej niż sześć lat. Nieco innym rodzajem lokaty jest tak zwana lokata rentierska. Odsetki nie są tu kapitalizowane, ale możemy z nich na bieżąco korzystać. Niestety wadą tej lokaty jest to, że Klient musi dysponować dużym kapitałem, aby mógł ją założyć.

Lokaty dzielą się także na lokaty odnawialne oraz jednorazowe

Ten pierwszy rodzaj lokaty, zostanie automatycznie przedłużony, po upływie czasu, na jaki została zawarta. Jednorazowe oznaczają wypłatę środków na koniec trwania umowy. Nieco innym rodzajem lokaty jest tak zwana progresywna, to lokata, w której wysokość oprocentowania wzrasta wraz ze zwiększeniem środków, wpłaconych na lokatę. Z kolei lokata degresywna, to rodzaj lokaty, w której wysokość oprocentowania zmniejsza się, w czasie, na jaki została zawarta. Istnieje jeszcze lokata dynamiczna. Tutaj środki mogą być wypłacane lub wpłacane w dowolnym momencie, przy czym nie traci się odsetek. Im dłużej oszczędzamy, tym większe jest oprocentowanie tej lokaty.

Polecane  Karta kredytowa - najważniejsze pojęcia

Specyficznym rodzajem lokaty jest lokata nocna. Zawierana jest na okres jednego dnia roboczego. Wpłacone środki są zamrażane na noc i udostępniane następnego dnia rano wraz z odsetkami, uzyskanymi przez ten czas. Z kolei lokata denominowana jest zakładana w obcej walucie, zależna od kursu NBP dwóch wybranych walut.