Leasing to jeden z najczęściej wybieranych rodzajów finansowania zakupów w firmach i działalnościach gospodarczych.

Leasing to jeden z najczęściej wybieranych rodzajów finansowania zakupów w firmach i działalnościach gospodarczych. Najczęściej dotyczy on samochodów lub sprzętów o dużej wartości. Leasing pozwala na nabycie i korzystanie z danego towaru bez konieczności wydawania dużej ilości gotówki naraz. Jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na wykup samochodu z leasingu. Czy takie rozwiązanie jest korzystne i jak przebiega wykup samochód z leasingu krok po kroku?

Leasing – na czym polega?

Zawarcie umowy leasingowej pozwala leasingobiorcy korzystać z określonego towaru – najczęściej samochodu lub sprzętu. Umowa ta określa wysokość i liczbę miesięcznych rat, dlatego leasing można porównać do zakupów na raty bądź wynajmu. Tym, co odróżnia jednak leasing od zakupu na kredyt, jest fakt, że w przypadku umowy leasingowej nie daje ona prawa do własności – wykorzystywany produkt lub towar przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingowej. Posiadając więc np. samochód w leasingu, można z niego w pełni korzystać, nie będąc jednocześnie jego właścicielem. Z drugiej strony możliwy jest jednak wykup samochodu z leasingu. Jak się do tego zabrać?

Wykup samochodu z leasingu

Umowy leasingowe zawierane są zwykle na okres kilku lat, w zależności od rodzaju towaru oraz stawki amortyzacji. Po zakończeniu trwania umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia wykorzystywanego dotychczas towaru w zamian za uiszczenie wskazanej w umowie kwoty na rzecz firmy leasingowej. Co ważne, cena ta jest o wiele niższa niż cena rynkowa danego towaru, jednak jej wysokość jest uzależniona m.in. od wysokości i liczby miesięcznych rat. Po zakończeniu umowy firma leasingowa informuje leasingobiorcę o możliwości wykupienia spłaconego towaru. W wielu przypadkach po zakończeniu umowy towar wykupić można za 1% początkowej wartości i zostać jego pełnoprawnym właścicielem. Tak dzieje się w przypadku leasingu operacyjnego, czyli leasingu, w ramach którego miesięczne raty leasingowe wliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli chodzi zaś o leasing finansowy, leasingowany przedmiot wlicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a podatek VAT uiszcza się w całości z góry. Firma korzystająca z leasingu finansowego staje się właścicielem leasingowanego towaru od razu po uiszczeniu ostatniej miesięcznej raty. Wykup samochodu z leasingu jest korzystną opcją, jeśli w grę wchodzi wykup na cele firmowe. Takie rozwiązanie pozwala zaliczyć całość wydatków związanych z eksploatacją auta do kosztów firmowych. Wydatki eksploatacyjne to m.in. usługi serwisowe, myjnie, parking oraz wymiana opon. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy samochód wykorzystywany jest wyłącznie w celach związanych z działalnością. Wówczas należy jednak dopilnować wszelkich związanych z tym formalności. To m.in. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki, oraz zgłoszenie go do właściwego urzędu skarbowego.

Polecane  Kredyt na samochód dostawczy nie musi być drogi

Na co warto uważać?

W 2022 wraz z wprowadzeniem Nowego Ładu kwestia leasingu nieco skomplikowała się w zakresie możliwości korzystania z leasingowanych lub poleasingowych dóbr, w tym samochodów, które stanowią najczęściej leasingowane towary. Prawo stanowi bowiem, że każda sprzedaż samochodu poleasingowego objęta jest podatkiem dochodowym. Oznacza to, że jeśli od wycofania pojazdu z firmy, czyli tzw. wykupu prywatnego, nie minie co najmniej 6 lat, to przychód zostanie potraktowany jako przychód z działalności gospodarczej. Z tego powodu wykup samochodu z leasingu na cele prywatne stał się raczej nieopłacalny.

Źródła:

  1. https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/rodzaje-leasingu#:~:text=Najwa%C5%BCniejszym%20sposobem%20podzia%C5%82u%20jest%20rozr%C3%B3%C5%BCnienie,przedmiotu%20pozostaje%20po%20stronie%20leasingodawcy.
  2. https://motoklub.pl/wykup-samochodu-z-leasingu-na-osobe-prywatna
  3. https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/wykup-samochodu-z-leasingu
  4. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-operacyjny-a-leasing-finansowy-podstawowe-roznice